ss" />
Części do drukarek, laptopów, serwerów i ploterów
PL EN

Twój koszyk jest pusty

Linki do schematów drukarek

Regulamin sklepu internetowego firmy Revee Print


1. Zamówienia:
Koszt przesłania:
Kurier GLS (przedpłata na konto) - 15,00 zł netto
Kurier GLS (pobranie) - 19,00 zł netto
Przy zamówieniu poniżej 30zł netto do kosztu wysyłki doliczana jest opłata przygotowawcza w wysokości 10zł+vat

Sklep internetowy jest własnością firmy:
REVEE
ul.Lutyków 4-6
75-833 Koszalin
NIP 6692456988
tel. 731 464 198
 nr konta 66 1140 2004 0000 3602 7703 5246
- Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia, na e-mail info@revee.pl, GG: 35157470 lub telefonicznie na numery 731 464 198 (telefonicznie tylko dla stałych klientów).
- Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub podanie wyczerpujących danych teleadresowych przy zamówieniu telefonicznym bądź e-mailem.
- Zamówienia drogą internetową można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty  oraz niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.  
- Każde przesłane do nas zamówienie od nowego Klienta jest potwierdzane telefonicznie lub poprzez e-mail przez naszego Handlowca.
- Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności.
- Jeżeli zamówiony towar znajduje się w naszym magazynie, zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w ciągu 48 godzin od jego złożenia.
- Jeżeli zamówiony towar nie znajduje się w naszym magazynie, czas realizacji zamówienia może wzrosnąć do 14 dni roboczych, wówczas Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po naszej stronie.
- Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu, kiedy posiada ono status "Zam. przetwarzane". Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie o ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
- W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen nasz Handlowiec niezwłocznie skontaktuje się z Państwem.

2. Zapłata i rachunki:
- Aktualnie w naszym sklepie posiadamy trzy formy płatności. Zapłacić można za pobraniem lub dokonać przedpłaty na nasze konto. Przy stałej współpracy możliwość uzyskania przelewu.
- Każdorazowo wystawiana jest faktura VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu nabywcy.

3. Zwroty:
- Zakupiony w naszym sklepie towar mogą Państwo zwrócić w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Warunkiem jest brak znamion użytkowania (oryginalne i całe opakowanie, całe plomby gwarancyjne, brak zarysowań, pęknieć itp.). Towar wraz z fakturą i gwarancją przesyłają Panstwo do nas na swój koszt, podając nr rachunku bankowego, na który należy zwrócic pieniądze. Nie odbieramy zwrotów przesłanych do nas "za pobraniem".
- W przypadku zwrotu lub rezygnacji z odbioru towaru, bez wcześniejszego poinformowania naszego sklepu o takim fakcie, kupujący może zostać obciążony kosztami manipulacyjnymi w kwocie 25 złotych netto.

4. Reklamacje:
Zakupione części objęte są pakietem gwarancyjnym producenta:
  • 1 miesiąc od daty zakupu na oryginalne części Samsung
  • 3 miesiące od daty zakupu na oryginalne części OKI
  • 4 miesiące od daty zakupu na kompatybilne głowice OKI 
  • 12 miesięcy od daty zakupu na oryginalne części Kyocera Mita
  • 3 miesiące od daty zakupu w przypadku pozostałych producentów (HP, LEXMARK, BROTHER, PANASONIC, EPSON)
  • W związku z sytuacjami, gdzie użytkownicy stosują nieoryginalne tusze, jak również posiadają uszkodzone drukarki (pompki itp.) informujemy, że na zakupione głowice Canon do drukarek atramentowych i ploterów nie udzielamy gwarancji. 

 

Rozpatrujemy jedynie reklamacje zgłaszane w formie pisemnej na formularzu lub mailowo.

------------------------------------------------------------------

4.1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

• wad fabrycznych,

• uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,

• niezgodności towaru z umową.

4.2. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pisemną reklamację ze wskazaniem sposób jej załatwienia, jeżeli jest to możliwe uzupełnioną o dokumentację fotograficzną. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

4.4. Nie stanowią podstawy reklamacji:

- niewielkie różnice w wyglądzie towarów dostarczonych w stosunku do widocznych na stronie sklepu, wynikające z innych z ustawień lub parametrów urządzenia wykorzystanego do złożenia zamówienia,
- niezrealizowanie zamówienia z winy Klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp.

----------------------------------------------------------------
- Każdą reklamację przed odesłaniem produktu należy zgłosić wraz z krótkim opisem uszkodzenia/wady wysyłając wiadomość e-mail na adres info@revee.pl lub telefonicznie pod nr tel. 731 464 198.
- Reklamowany produkt należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu lub innym zapewniającym odpowiednie zabezpieczenie. Ryzyko uszkodzenia produktu podczas transportu ponosi reklamujący.
- Reklamowany produkt należy dostarczyć wraz z opisem uszkodzenia, dokumentami zakupu (faktura VAT) przekazanymi podczas realizacji zamówienia. Reklamacje bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.
- Klient dostarcza reklamowany produkt na własny koszt. Nie przyjmujemy zgłoszeń reklamacyjnych za pobraniem.
- Po rozpatrzeniu reklamacji oraz wykonaniu ewentualnej naprawy gwarancyjnej lub wymianie produktu produkt przekazywany jest Klientowi osobiście w siedzibie Unitech lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt:
a. firmy Unitech w przypadku uznania reklamacji,
b. Klienta w przypadku nieuznania reklamacji np. gdy powstałe uszkodzenie (wada) produktu powstało z winy Klienta na skutek nieprawidłowego używania

5. Postanowienia ogólne:
- W przypadku problemów w korzystaniu z serwisu należy dany problem zgłosić mailem info@revee.pl lub telefonicznie 731 464 198.
- Wszystkie ceny są podane w złotych polskich.
- Firma Unitech zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
- Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane towarów są w 100% zgodne ze stanem faktycznym, nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
- Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne, w żadnym wypadku ,ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

6. Obowiązek informacyjny RODO

Informacja o ochronie danych osobowych
 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia
PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. Urz. UE.L Nr 119,str.1) w dalszej treści RODO informujemy, że :
Revee Print Marta Sobczyk z siedzibą w Koszalinie przy ul. Lutyków 4-6,
75-833 Koszalin, NIP 6692456988 jako administrator danych osobowych,
gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas nawiązywania z Państwem współpracy
oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:
 Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego
podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres
siedziby
 
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
 Świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności
wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji.
 Realizacji obowiązków Revee Print przewidzianych prawem, w tym w szczególności
wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów
archiwizacyjnych
 Ochrony praw Revee Print zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności
dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów
sądowych,
 Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w
przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
 Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 
Revee Print może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów
wskazanych w niniejszym dokumencie:
a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;
b) podmiotom świadczącym na rzecz Firmy umowy, takie jak: dochodzenie
należności, usługi prawne, usługi księgowe , usługi kadrowo-płacowe;
c) operatorom pocztowym i kurierom;
d) bankom w zakresie realizacji płatności;
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów
prawa
 
Revee Print zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno
techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą
przechowywane przez Revee Printl i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas
niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków
wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów
niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego
przedawnienia roszczeń Państwa i Revee Print.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) Prawo do usunięcia danych,
d) Ograniczenia przetwarzania danych,
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) Prawo do przenoszenia danych,
g) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

http://upadlosc24.pl
X Sklep internetowy korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies.

Uwaga: Zdjęcia są własnością firmy Revee i objęte są pełnymi prawami autorskimi. Korzystanie, powielanie, modyfikowanie lub ich zmienianie w jakikolwiek inny sposób w celu rozpowszechniania bez uprzedniego uzyskania na to pisemnej zgody autorów jest zabronione! Revee Superfood Aby zapewnić najwyższą jakość usług, wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Aktualna Data: 2024-06-16 21:02

© REVEE SUPERFOOD - CZĘŚCI DO DRUKAREK - SKLEP. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.

Oprogramowanie KQS.store | Projekt i wykonanie : sucro.pl